KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

İşbu Üyelik sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Meydan Sokak No:1 Beybi Giz Plaza No:31, Maslak TR-34398 Sarıyer adresinde mukim JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ  (bundan böyle “JustForChef” olarak anılacaktır) üyelik formunu doldurarak sisteme kaydolurken beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kabul eden ÜYE ile aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilmiştir. JustForChef ve ÜYE, bundan böyle ayrı ayrı "Taraf" her ikisi birlikte “Taraflar" olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme; JustForChef tarafından 3.taraf kişi ve kurumların hak sahibi olduğunu beyan ettiği ürünlerin satışı için gerekli olan Platformun sağlanması ve bu platforma ÜYE olan kişi ve kurumların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

DEĞİŞİKLİKLER

JustForChef, işbu sözleşme üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. JustForChef yapılan değişiklikleri site üzerinden bildirecektir ve son versiyonun yayın tarihini bulunduracaktır. Üyeler, şahsi ve kendilerine özel bildirim yapılmaması nedeni ile işbu sözleşmeye uymaktan imtina edemezler.

JustForChef’DEN YARARLANMA

JustForChef: gıda ve içecek ürünleri, mutfak, bar ekipman ve aksesuarlarının, gerçek veya tüzel kişi Müşteri üyelere toptan olarak satışların gerçekleştiği B2B online ticaret platformunu ifade eder.

ABONELİKLER

Her bir gerçek ve/veya tüzel kişi Üye, JustForChef web sitesinde ve/veya mobil uygulamasında satışa sunulan ürünleri Müşteri sıfatıyla satın alabilir. Bu satın almalar, kullanma, tüketme ve/veya yeniden satım amaçlı olabilir.

ŞİFRE VE HESAP GÜVENLİĞİ

JustForChef, Kullanıcıların JustForChef’e ait sistemlerdeki ve bağlantı sağlanan diğer sitelerdeki hesap güvenliği ve şifre güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Kullanıcı bu hesapların ve şifrelerin güvenliliğinin veya gizliliğinin ihlal edilmesinden doğan zararlardan sadece kendisi sorumludur.

JustForChef’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• JustForChef, İş bu sözleşme konusu hizmetin verileceği web sitesini veya uygulamayı tek taraflı olarak dilediğinde durdurma, iptal etme, farklı bir alan adına yönlendirme hakkını elinde tutar ve işbu sözleşme üyelere süresiz ve kesintisiz hizmet verileceği garantisi verildiği anlamına gelmez.

• Satışa sunulan ürünlerin tedarikçisinden temin edilip, sisteme yüklenen içerikler, görseller, kullanıcı bilgileri, şirket bilgileri, veya sair veriler veya ilanların doğruluğu, ilanda belirtilen özellikler ile ürünlerin uyuşup uyuşmadığı, satışa sunulan gıdaların güvenilirliği, taze ve son kullanma tarihlerinin geçmemiş olması, sağlık bakanlığı izinlerinin olması, tedarik edilen yer ve saklanan mekanların yasa ile belirlenen şartlara uygun olup olmadığı, Sipariş sonucunun uygun olup olmadığı, ürünlerin stokta olup olmadığının veya ilan ve ürünlerin kişilere zarar verip vermemesi konusunda veya 3. Kişilerin haklarını ihlal edip etmediği konusunda JustForChef herhangi bir garanti vermez. JustForChef gerekli gördüğünde ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.

• JustForChef, sitede satışa çıkarılan ürünler üzerinde fiyat ve ürün özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

• JustForChef, üyeler tarafından yanlış, eksik, yanıltıcı veya aldatıcı yorum veya değerlendirme yayınlandığını tespit ederse ve/veya buna ilişkin şikayet veya yasal başvuru alırsa, bu durumda JustForChef sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ÜYE’nin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.

• JustForChef, Üyeler tarafından sisteme kayıt olurken beyan edilen iletişim bilgilerini, pazarlama ve istatistiksel amaçlı kullanabilir.

• JustForChef, gerekli gördüğü durumlarda, bildirimsiz olarak üye hesaplarını askıya alma, kısıtlama, iptal etme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda ilgili üye yazılı talepte bulunursa, iptal sebebini sistem yöneticilerinden öğrenebilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI

JustForChef, site içerisinde üyelere başka sitelerin internet sitesi adreslerini verebilir ve başka sitelere bağlantı verebilir, bu durumda 3.taraf sitelerdeki içeriklerden ve ayrıca şifre ve hesap bilgilerinin gizlilik ve güvenliğinden, bu sitelerin kayıt ettiği kullanıcı verilerinden veya bu siteler sebebiyle kullanıcılar nezdinde yaşanması muhtemel veri kayıplarından veya burada sayılanlarla sınırlı olmayan başka sebeplerle doğacak zararlardan JustForChef sorumlu değildir.

LİSANS VE TEMLİK

JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ  tarafından açıkça izin verilmediği sürece Site’nin içeriği hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrardan üretilemez, tekrardan yayınlanamaz, değiştirilemez, indirilemez, yüklenemez veya dağıtılamaz. Site’de yer alan herhangi bir içerik JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ ’nin fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verdiği anlamına gelmez. İş bu sözleşme, JustForChef’e ait şirkete veya fikri sınai haklarına ilişkin herhangi bir devir veya temlik anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz. ÜYE bu haklar ve mülkiyetler üzerinde hiçbir hak veya çıkarı bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICININ ÜRETTİĞİ İÇERİK

• Üyeler, siteye kayıt olurken beyan ettikleri iletişim ve kimlik bilgileri ile alışveriş sırasında kullandıkları kredi kartı bilgilerinin hukuka uygun olduğunu ve doğruluğunu kabul ettiğini,

• Üyeler, diğer üyelere veya ürünlere dair yaptıkları herkese açık yorumların ve ilanların ve ürün bilgilerinin hukuka uygun olduğunu ve bundan kendilerinin sorumlu olduğunu,

• Üyeler, sitede veya uygulamada diğer üyelere veya ürünlere karşı yorum içerisinde yayınladıkları her türlü yazı, resim, görsel unsurların hukuka uygun olduğunu ve bu içeriklerden kendilerinin sorumlu olduğunu,

• Üyeler, diğer üyelere veya ürünlere ilişkin 3.taraf sitelerde bağlantı paylaşır veya hukuka aykırı içerikte bulunursa bu içeriklerden kendilerinin sorumlu olacağını,

• Üyeler, sitede yayınladıkları her türlü bilgi ve içeriğin arama motorlarınca görünür ve indekslenebilir olduğunu, bu içerikleri yayınlamakla kamuya açıklığı hususunda rıza gösterdiğini, bu içeriklerin site tarafından kullanılması durumuna rıza gösterdiklerini,

• Üyeler, 3.kişileri aldatan, yanıltan veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar eder şekilde, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapmanın yasak olduğunu,

• Üyeler, uyuşturucu ve yasak maddeleri özendirici, reklamı yapmayacağını, özendiren içerikler paylaşmayacağını,

• Üyeler sitede hukuka ve ahlaka aykırı içerikler yayınlamayacaklarını, çocukların cinsel istismarı, müstehcen, hakaret ve küfür, tehdit içeren, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek içerikler paylaşmayacağını, site üzerinden propaganda veya siyasi unsurlar taşıyan içerikler yayınlamayacağını,

Peşinen kabul eder. Aksi halde doğacak zararlardan üye sorumludur ve 3. Kişiler tarafından bu sebeplerle JustForChef’ten talep edilecek zarar ve tazminlerden üye sorumludur ve bu sebepten açılan davalar kendilerine rücu edilecek olup, hukuka aykırı veya ahlaka mügayir fiil yada içeriklerin tespiti veya şikayet edilmesi durumunda gerekli görülürse JustForChef suç duyurusunda bulunma, dava ve tazminat haklarını saklı tutar.

GİZLİLİK

• Taraflar, işbu sözleşmeye dayalı olarak birbirlerinden elde edecekleri gizli bilgileri aksine herhangi bir hukuki gerekçe yok ise, üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ifşa etmeyeceklerini taahhüt ederler.

• Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları, profil resimleri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. JustForChef aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

• Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

• JustForChef’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

• Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

• Kişilerin JustForChef’e kayıt olabilmesi için bazı kişisel bilgilerini JustForChef sistemleri ile paylaşması gerekir. Bu bilgiler kullanıcılar tarafından rızaları doğrultusunda sunulmuş bilgilerdir. Bazı bilgiler diğer üyelerle paylaşılabilir.

• JustForChef kişisel bilgilerin gizliliği için yaygın kullanılan şifrelemelerden ve HTTPS protokollerinden yararlanır. Kullanıcı, bilişim sistemlerinin belirli risklere sahip olduğunu ve sistemlere yetkisiz erişimlerin söz konusu olabileceğini anladığını beyan eder. JustForChef, sistemlere yetkisiz olarak giren ve bunun sonucunda veri kaybına ya da çalınmasına sebep olan kişilerin neden olduğu zararlardan JustForChef sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcıların 3. Kişi kullanıcılarla ya da ortak platformlarda rızalarıyla paylaştıkları kişisel bilgiler gizli bilgi niteliğini kaybeder ve JustForChef’in koruması altında değildir. Kullanıcıların bu paylaşımlarından dolayı doğacak zararlardan JustForChef sorumlu tutulamaz.

• ÜYE, Sitede sunulan ve gizlilik ile hükümleri içeren ‘Gizlilik Bildirimi’ne de uymakla yükümlü olduğunu İş bu sözleşme maddesinin ihlali sebebiyle, JustForChef’in telafisi imkansız zararlara uğrayabileceğinin bilincinde olduğunu Kabul eder ve bu sebeple oluşacak her türlü zararını ilk yazılı talep üzerine peşinen ödemeyi, gayri kabuli rucu olarak kabul ve taahhüt eder.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

• JustForChef markasının ve Site’nin mülkiyeti JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ ’ye ait olup, Site JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ  tarafından işletilmektedir.

• Bu bağlamda, “JustForChef ”’e ait marka, logo, her türlü web sitesi ve uygulama ve ara yüzlerine ait tasarımın tüm kullanım ve mülkiyet hakkı JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ 'ye ait olup, Site’nin içeriği ve buna ilişkin fikri haklar ya JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ ‘ye aittir ya da hak sahibinin sarih izni ile kullanılmaktadır.

JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ nin önceden yazılı izni alınmaksızın Site’den alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ 'nin her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

• JustForChef'in Site içeriğinde yer alan veya Site üzerinden erişilebilen bir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.

KULLANICI KILAVUZU

Kullanıcı üyeler, üyelik, site ve uygulama kullanımına ilişkin teknik ve diğer yönlendirmelere, hizmet ve servislere ilişkin şartlara ve sorulara dair cevaplara, JustForChef’e ait site üzerindeki sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabilir.

TEKNOLOJİ SINIRLAMALARI VE MODİFİKASYONLAR

JustForChef hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi olup, bunlar üzerinde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Servis, yazılım, ürün ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, tekrardan üretilmesine, lisanslandırılmasına ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir. JustForChef’e ait site ve uygulamalar üzerinde, zaman içerisinde ücretli veya ücretsiz veya kısmen ücretli üyelik gibi durum değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda üyeler herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

TELİF HAKKI İHLALLERİ

İşbu sözleşme çerçevesinde ÜYE, SİTE’ye yüklediği veya JustForChef’in sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin fikri mülkiyet ve her türlü kişilik haklarına zarar veren ya da zarar verme veya tehlikeye sokma ihtimali olan hiçbir davranış ve eylemde bulunmayacağını aksi halde JustForChef’in bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İHRACAT KONTROL

Tedarikçi üyeler, yurtdışında bir adrese gönderim yapacak ise ürünlerin ihracat kontrolünü yaptırdığını, satışın uluslararası ambargo kararları, uluslararası anlaşmalar ve çok taraflı ihracat kontrol rejimlerine ve her halükarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına şartların uygun olduğunu peşinen kabul eder. İhracat yapacak olan Tedarikçi üyeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Gıda Güvenliği Sağlık Sertifikası aldığını, ihracat yapılacak ürüne dair gerekli izin ve lisansı aldığını kabul eder. İş bu maddenin ihlali durumunda doğacak zararlardan ve ürün iade bedellerinden veya tazminat taleplerinden JustForChef sorumlu değildir ve JustForChef söz konusu izinlerin mevcudiyetini araştırmakla yükümlü değildir.

ÖDEMELER VE İADELER

A. ÖDEMELER: Müşterilerin, Ticari Kredi Kartı, EFT/Havale ve DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) kullanarak yaptıkları ödemelerde sipariş öncesinde ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ödemenin alındığı onaylanınca verilen siparişler tedarikçilere iletilecektir. Ticari Kredi Kartları ve DBS (Doğrudan Borçlandırma Servisi ) ile yapılan ödemeler sistem tarafından otomatik onaylanırken, Havale / EFT ile yapılan ödemeler manuel olarak onaylanmaktadır.

B. İADE VE CAYMA Ücret iadesi ancak web sitesi veya uygulama üzerinden Ticari Kredi Kartı, DBS (Doğrudan Borçlandırma Servisi) veya Havale/EFT ile JustForChef üzerinden yapılmış ödemelerde mümkündür. Bunun için gerekli şartlar: a) alım talebinin ürünün sevkiyatını gerçekleştirecek Tedarikçi üyeye iletilmediği veya iletildiği halde Tedarikçi üyenin ürünü hazır hale getirmediği veya müşterinin sipariş içerisinde ki ürünleri ya da siparişin tümünü iptal etmesi durumunda; b) alım talebinde bulunulan ürünün Tedarikçi üyenin stoklarında kısmen veya tamamen bulunmaması durumunda siparişin ret edilmesi halinde; c) alım talebinin tedarikçiye hiç gönderilememiş olması, d) teslim alınan ürünlerin eksik gönderilmiş olması, ambalajlarının bozuk olması, ürün son kullanma tarihinin %70’den az kalması, ithal ürünlerde ise son kullanma tarihinin 3/2 sinden az kalması durumunda e) ürün teslimatının olağandan fazla gecikmesi durumunda Tedarikçi üyenin onayı üzerine işlemin iptal edilmesi hallerinde.

SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, ASKIYA ALINMASI, FESHİ VE TAZMİN

İşbu Sözleşme taraflardan biri tarafından feshedilmedikçe yürürlükte kalmaya devam eder ve iş bu sözleşmenin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi veya sözleşmedeki yükümlülüklerin eksik yerine getirilmesi durumunda, diğer Taraf, sözleşmeyi geçici olarak askıya alma, durdurma veya feshetme hakkına sahiptir. İşbu sözleşme JustForChef tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir.

GARANTİ

Garanti Vermeme: İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. JustForChef hizmetleri ‘Olduğu gibi’ ve ‘Mümkün olduğu’ temelde sunmaktadır. Ayrıca pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmaz. Söz konusu hizmetler kullanımınızın güvenli, kesintisiz, her daim kullanılabilir veya hatasız olacağını veya gereksinimlerinizi karşılayacağını veya hizmetlerdeki herhangi bir kusurun düzeltileceğini garanti etmez. JustForChef, hizmetlerin bağlanabilirliği ve kullanılabilirliği konusunda yükümlülük üstlenmemekte ve bu konuda garantide bulunmamaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Harp, deprem, grev, lokavt, olağanüstü hal, sel, yıldırım, yangın, savaş, terörist hareketler, ayaklanma ve bunun gibi hizmetin ifasını geçici veya sürekli olarak imkansız kılan durumlar mücbir sebep kabul edilir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme dolayısıyla herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda bilgisayar kayıtlarının, ÜYE ile yapılan elektronik posta kayıtlarının, adserver kayıtlarının, bilgisayar ortamında tutulan muhasebe kayıtlarının ve sair ticari defter ve kayıtlarının kesin delil sayılacağını ve yargı mercilerine sunulacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE, bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİK

İş bu sözleşme maddelerinden herhangi birinin geçersiz hale gelmesi veya geçersiz olması durumunda, sözleşmenin geri kalan maddeleri geçerliliğini korumaya devam edecektir.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, JustForChef’in bilinen e-posta adresi ve ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ÜYE, JustForChef’e üye olurken beyan ettiği adresinin, geçerli tebligat adresi olduğunu, adres değişikliği olması durumunda bunu en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi halde ilk beyan ettiği adrese gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

UYGULANACAK KANUNLAR VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda ilk olarak aralarında ve sulh yoluyla uyuşmazlığı gidermeye çalışacaklardır. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise, İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme ile ilgili oluşabilecek tüm uyuşmazlıklarda öncelikle işbu Sözleşme maddeleri, şayet işbu Sözleşme’de bulunmayan düzenlemelerde uyuşmazlık ortaya çıkarsa Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, TMK ve sair) uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 24 maddeden oluşmakla, JustForChef sitesine kayıt olmak isteyen ÜYE tarafından okunması ve onaylaması ile yürürlüğe girmiş kabul edilir.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KONU VE KAPSAM

1.1. İşbu sözleşmenin konusu gıda ve içecek ürünleri, mutfak, bar ekipman ve aksesuarlarının www.Justforchef.net internet sitesinden MÜŞTERİ’nin elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.2. İşbu sözleşme hükümleri, tacirler arasında yapılmış ve ürünlerin Alıcı Müşteri tarafından yeniden satım veya üretim amaçlı satın alınmış olmasından dolayı Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Genel Hükümlere tabi olup Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

TESLİM YERİ VE ZAMANI

2.1. Bedeli MÜŞTERİ tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecek ürünlerin, ödemenin geçerlilik kazanmasından ve MÜŞTERİ’nin yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin süre sayılmamakla birlikte sistem üzerinden belirtilen teslimat tarihleri esas alınacaktır. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya MÜŞTERİ’nin teslimat adresini bildirim yapmaksızın değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı teslim edilemeyen ürünlerden JustForChef sorumlu tutulamaz.

2.2. JustForChef, MÜŞTERİ’nin belirttiği teslimat adreslerinin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan MÜŞTERİ bizzat sorumlu olup, üçüncü Kişi/Kurumlarca yapılan teslimat işbu sözleşme ile belirtilen sürelerin uzaması anlamında yorumlanmaz ve MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

2.3. Kargo ve Nakliye Ücretleri, aksi ayrıca belirtilmedikçe teslimat sırasında MÜŞTERİ tarafından ayrıca ödenir.

ÖDEME

1. MÜŞTERİ, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve (aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise) taşıma masraflarını tam ve eksiksiz olarak TEDARİKÇİ’nin JustForChef’te bulunan hesabına ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

2. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde; MÜŞTERİ tarafından sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin bedelin JustForChef’in hesabına geçmesi ile birlikte ilgili sipariş işleme alınır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle TEDARİKÇİ ve JustForChef sorumlu tutulamaz.

2. Kart ile yapılan ödemelerde;

3. DBS-Doğrudan borçlandirma sistemi ile yapılan ödemelerde

4. MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

ÜRÜNÜN İADESİ

4.1. MÜŞTERİ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

4.2. MÜŞTERİ, teslim edilen ürün/lerde açıkça görülen bir ayıp tespit etmesi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 23(c) fıkrası gereği 2 (iki) gün içerisinde derhal durumu JustForChef’e ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde MÜŞTERİ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 223. Madde gereğince teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan ve teyid eder.

4.3. MÜŞTERİ’nin, yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 23(c) fıkrası gereği kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal JustForChef’e ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde MÜŞTERİ 6098 s. Kanun 223. Madde gereğince ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

4.4. Ambalajı bozuk ürünler, Üretim Tarihi ile Son Kullanma Tarihi arasındaki sürenin %70’inin geçmiş olduğu ürünler, ithal edilmiş olan ürünlerde son kullanma tarihinin 3/2 sini aşmış ürünler, Soğuk zinciri kırılmış ürünler her zaman iadeye konu olabilir. Ancak, bu durumların tespiti Müşteri tarafından en geç 1 gün içerisinde tespit edilmiş ve JustForChef ’e bildirilmiş olmalıdır.

4.5. MÜŞTERİ, Ayıp ihbarı ve açıklamasıyla birlikte JustForChef Web Sitesi üzerinden elektronik iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.

4.6. Kargonun dışında herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa Kargo teslim alınırken kargo yetkilisi nezaretinde sipariş kutusunu açıp kontrol sırasında siparişteki bazı ürünler eksik ve/veya hasarlı ise MÜŞTERİ, kargo yetkilisine tutanak hazırlamasını talep etmelidir. Kargo teslim alındıktan sonra yapılan eksik ve/veya hasar bildirimleri tutanak olmadığı ya da ilk teslim anında hazırlanmadığı için incelemeye bağlı olarak iadesi reddedilebilir.

4.7. MÜŞTERİ’nin kargoyla teslim edilen siparişi herhangi bir nedenle iade edebilmesi için ürünün orijinal ambalajında, hasarsız, eksiksiz, etiketli, ürün broşürlü muhafaza edilmesi, eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen iadesi zorunludur. Ayrıca, orijinal irsaliye ve faturanın tüm kopyalarının da ürünle birlikte gönderilmesi gerekir.

4.8. JustForChef , usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; MÜŞTERİ’nin beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü iade alıp tüm masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanmak üzere yenisini teslim eder.

4.9. MÜŞTERİ’nin, iade etmiş olduğu ürünün yenisinin stoklarda kalmaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, JustForChef ürün bedelini MÜŞTERİ’ye (faiz ödemeksizin) iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kredi Kartı (ya da benzer ödeme sistemleri) ile yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına, havale / EFT yapılması durumunda gönderen banka hesabına, DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile yapılan ödemelerde ise eğer vade tarihi gelmiş ve para transferi gerçekleşmiş ise transferin gerçekleştiği banka hesabına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden JustForChef sorumlu tutulamaz.

4.11. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı olup; MÜŞTERİ ve JustForChef işbu hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

CAYMA HAKKI

5.1. İşbu sözleşme, tarafları tacir olan gerçek / tüzel kişiler arasında yapılmış olduğundan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında değildir. Dolayısıyla, taraflara Tüketici tipi cayma hakkı tanınmamıştır.

5.2. 06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MÜCBİR SEBEPLER

6.1. Genel seferberlik, grev, deprem, sel, JustForChef’in ve İştiraklerinin tedarik, barındırma ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler gibi JustForChef’den kaynaklanmayan nedenler “mücbir sebep” olarak kabul edilecektir. Bu zorlayıcı durumlarda, JustForChef işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten, ödenen bedelin iadesini yaparak ve tazminatsız olarak kaçınabilir.

6.2. MÜŞTERİ’nin sipariş etmiş olduğu ürünün tedarik ve teslimatını etkileyen mücbir sebebin 20 günden fazla sürmesi halinde MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi feshederek ve bunun JustForChef’ye bildirimini usulüne uygun bir şekilde yaparak, bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SİPARİŞİN İPTALİ

7.1. JustForChef’in, Sipariş edilen ürünlerin tedarik edilebilecek şekilde stokta bulunamaması veya MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede belirtilen adresine JustForChef’in kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme / siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda JustForChef, eğer kendisine ödenmişse, ürün bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir. Eğer kendisine ürün bedeli ödenmemişse, JustForChef ürün bedelinden sorumlu tutulamaz. Sözleşmenin MÜŞTERİ’nin kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir.

7.2. MÜŞTERİ, JustForChef’in işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmemesi durumunda JustForChef’e bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini JustForChef’den talep edecektir. Satıcının bildirime rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi feshederek TEDARİKÇİ’ye ödenen bedelin iadesini isteyebilir.

GENEL HÜKÜMLER

8.1. MÜŞTERİ, JustForChef sitesine üye olurken veya ürün satın alırken verdiği adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, eksik ve hatalı bilgiler nedeni ile ürün teslimatı yapılamamasından dolayı JustForChef’i sorumlu tutamaz.

8.2. MÜŞTERİ, JustForChef Web Sitesinden satın aldığı ürünlerin tesliminden 24 saat içinde ürün/leri teslim aldığını site üzerinden onaylamakla yükümlüdür. Onay belirlenen sürede verilmediği takdirde, MÜŞTERİ ürün/leri teslimini onaylamış ve bedelinin JustForChef’e aktarılmasını kabul etmiş sayılır.

8.3. MÜŞTERİ, JustForChef sitesi üzerinden sunulan ürünlerin satışının (i) durdurulması, (ii) satıştan kaldırılması, (iii) idari ve yargısal makamlardan gelecek bir kararla ürün hakkında satışın ve listelemenin kaldırılması, (iv) satışa konu olan ürünün yasaklı ürünlerden ve/veya genel ahlâka aykırı olmasının anlaşılması ve (v) JustForChef tarafından satıştan kaldırılması gibi her hangi bir nedenle alım-satım işlemlerinin tamamlanması halinde bu durumdan JustForChef sitesinin sorumlu olmadığını, satın alma işlemi tamamlanmış ise JustForChef sitesinden ürün bedelinin iadesi dışında hiç bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

8.4. MÜŞTERİ, JustForChef sitesi üzerinden gerçekleşen satışlarda; ürün satın alınabilmesi için öncelikle JustForChef ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş gereken işbu mesafeli satış sözleşmesini okuması ve onaylaması gerektiğini kabul ve beyan eder.

YETKİLİ MAHKEME

TARAFLAR, işbu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş onaylanmıştır.

ONLINE GIDA TEDARİKİ VE HİZMETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Giriş

Tedarikçi Justforchef.net adlı B2B (İşletmeden - İşletmeye) eTicaret sitesinde kategoriler altında sıralanan Gıda ürün ve İçeceklerin Tedariki ve Satışına ilişkin Sözleşme’yi (Sözleşme) aşağıda belirtilen koşullarla dijital olarak imzaladığını kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’de kullanılan ama tanımlanmamış terimler elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri Kanunu’ndaki ve buna bağlı Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararlarındaki anlamlarını ifade eder.

Madde 1 – Sözleşmenin Konusu

işbu sözleşmesinin amacı Tedarikçinin sitede listelenmesini onayladığı Gıda ürün ve İçeceklerin Justforchef.net B2B (İşletmeden İşletmeye) eTicaret sitesinde tedarik ve satışının gerçekleştirilmesidir. İşbu Sözleşme, tedarik ve satışına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi için uyulması gereken yükümlülüklere dair hükümler ile ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına uyulmaması halindeki yaptırımları kapsar.

Madde 2 – Fiyatlandırma Esasları

Tedarikçi Ürünlerin internet üzerinden satış fiyatlarını dijital satış portalının sağladığı olanakları göz önüne alarak klasik web bazlı olmayan satış kanallarının fiyatlarından daha düşük sağlayacağını taahhüt etmektedir. Her bir fiyat listesi yenilendiği yazılı olarak bildirilmediği sürece geçerliliğini muhafaza eder ve Satışların bir evvelki liste fiyatından gerçekleşmesinde siparişin tedarik ve tesliminden sorumludur.

Madde 3 – Tedarikçinin Beyanatı

Tedarikçi, JustForChef sitesinde belirtmiş olduğu isim, şirket unvanı, gerçek kişiyse; isim, soyadı, telefon, mobil telefon, iletişim adresi, vergi dairesi, vergi numarası / MERSİS numarası, varsa TAPDK numarası, üretim belgesi, satım belgesi, ruhsat ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Tedarikçi, ürünlere ait markaların temsil, telif, kullanım ve satış hakkına sahip olduğunu ve bu ürünlerin satışının gerçekleşmesinde yasal bir engel olmadığını beyan eder.

Madde 4 –Tedarikçinin Taahhüttü

Tedarikçi, Listelenen görsel, ürün, içerik ve hizmetlerde 3. şahıslara karşı tek sorumludur. 3. şahıslardan gelebilecek her türlü talebinin ve yasal tek muhatabı olduğunu, JustForChef Web Sitesi üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili JustForChef'in uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde 5 – Mücbir Sebepler

Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş, önlemleri almış olmasına rağmen, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması bu durumdan etkilenen tarafın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini kısmen ya da tamamen engellemesi gerekir. Mücbir sebeplerden ötürü sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Taraflar birbirlerinden herhangi bir gerekçe ile ek tazminat talebinde bulunamazlar.

Madde 6 – Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanun No. 6563, Kabul Tarihi: 23/10/2014

Mevzuattan kaynaklanan değişiklikler sonucu oluşan yeni şartlar taraflarca görüşülüp karara bağlandıktan sonra sözleşmede gerekli değişikler yapılır. Yeni şartlarda mutabakatı sağlanamamasında taraflar yeni şartların oluştuğu tarihten itibaren iki (2) ay içerisinde karşı bildirimde bulunmalıdır. Bu durumda JustForChef’in, bildirim tarihinden itibaren iki (2) ay içerisinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı mevcuttur.

Madde 7 – Tebligat Adresi

Tarafların kayıt formunda yazılı adresleri yasal tebligat adresleridir. Adres değişikliğini Taraflar on (10) gün içinde noterden bildirmediğinde geçerli adreslere yapılacak tebligat geçerli ve yasal tebligat sayılacağını ve taraflar kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 – Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Bu sözleşmenin uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilaflarda JustForChef’in defter, kayıt vb. belgeleri HMK madde 193 uyarınca taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı kesin delil teşkil edecektir.

Madde 9 – Ek Protokoller

Taraflar aralarında anlaşarak bu anlaşmaya ek protokoller tanzim edebilirler. Düzenlenen ek protokoller bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir.

Madde 10 – Gizlilik

Taraflardan her biri, bu Sözleşmeyi ve Sözleşmenin içeriğini ve gizli tutacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli tutmasını temin edeceğini kabul eder. Tarafların bu maddeden kaynaklanan yükümlülükleri bu anlaşmanın süresiyle sınırlı değildir; dolayısıyla Gizli Bilgilerin korunması yükümlülüğü bu anlaşmanın feshinden veya sona ermesinden sonra da, fesih sebebine bakılmaksızın, yürürlükte kalacaktır. Gizli bilginin içeriğini deşifre eden tarafın diğer tarafa zarar vermesi durumunda zarar gören tarafın tazminat isteme hakkı saklıdır.

Madde 11 – Sözleşmenin Devri

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın yazılı onayı olmadan kısmen ya da tamamen başkalarına devredemezler. Taraflar işbu Sözleşmeyi İmza Tarihi’nde imza etmekle yukarıda yazılı on yedi (12) maddeyi, tüm hüküm ve şartlarıyla kabul ettiğini, gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan eder.