SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI BİLGİLERİ

ÜNVAN: JFC e-Ticaret ve Bilişim Hizmetleri VURAL ÖNERLİ. bundan böyle JustForChef olarak anılacaktır.

ADRES:  Acarlar Mah. Arıkuşu Sokak No:316/1 Beykoz Konakları 34800 Beykoz - İstanbul

TELEFON: 0850 333 74 74

E-POSTA: [email protected]

KONU VE KAPSAM

1.1. İşbu sözleşmenin konusu gıda ve içecek ürünleri, mutfak, bar ekipman ve aksesuarlarının www.Justforchef.net internet sitesinden MÜŞTERİ’nin elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.2. İşbu sözleşme hükümleri, tacirler arasında yapılmış ve ürünlerin Alıcı Müşteri tarafından yeniden satım veya üretim amaçlı satın alınmış olmasından dolayı Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Genel Hükümlere tabi olup Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

TESLİM YERİ VE ZAMANI

2.1. Bedeli MÜŞTERİ tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecek ürünlerin, ödemenin geçerlilik kazanmasından ve MÜŞTERİ’nin yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin süre sayılmamakla birlikte sistem üzerinden belirtilen teslimat tarihleri esas alınacaktır. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya MÜŞTERİ’nin teslimat adresini bildirim yapmaksızın değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı teslim edilemeyen ürünlerden JustForChef sorumlu tutulamaz.

2.2. JustForChef, MÜŞTERİ’nin belirttiği teslimat adreslerinin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan MÜŞTERİ bizzat sorumlu olup, üçüncü Kişi/Kurumlarca yapılan teslimat işbu sözleşme ile belirtilen sürelerin uzaması anlamında yorumlanmaz ve MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

2.3. Kargo ve Nakliye Ücretleri, aksi ayrıca belirtilmedikçe teslimat sırasında MÜŞTERİ tarafından ayrıca ödenir.

ÖDEME

1. MÜŞTERİ, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve (aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise) taşıma masraflarını tam ve eksiksiz olarak TEDARİKÇİ’nin JustForChef’te bulunan hesabına ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

2. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde; MÜŞTERİ tarafından sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin bedelin JustForChef’in hesabına geçmesi ile birlikte ilgili sipariş işleme alınır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle TEDARİKÇİ ve JustForChef sorumlu tutulamaz.

2. Kart ile yapılan ödemelerde;

3. DBS-Doğrudan borçlandirma sistemi ile yapılan ödemelerde

4. MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

ÜRÜNÜN İADESİ

4.1. MÜŞTERİ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

4.2. MÜŞTERİ, teslim edilen ürün/lerde açıkça görülen bir ayıp tespit etmesi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 23(c) fıkrası gereği 2 (iki) gün içerisinde derhal durumu JustForChef’e ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde MÜŞTERİ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 223. Madde gereğince teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan ve teyid eder.

4.3. MÜŞTERİ’nin, yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 23(c) fıkrası gereği kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal JustForChef’e ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde MÜŞTERİ 6098 s. Kanun 223. Madde gereğince ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

4.4. Ambalajı bozuk ürünler, Üretim Tarihi ile Son Kullanma Tarihi arasındaki sürenin %70’inin geçmiş olduğu ürünler, ithal edilmiş olan ürünlerde son kullanma tarihinin 3/2 sini aşmış ürünler, Soğuk zinciri kırılmış ürünler her zaman iadeye konu olabilir. Ancak, bu durumların tespiti Müşteri tarafından en geç 1 gün içerisinde tespit edilmiş ve JustForChef ’e bildirilmiş olmalıdır.

4.5. MÜŞTERİ, Ayıp ihbarı ve açıklamasıyla birlikte JustForChef Web Sitesi üzerinden elektronik iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.

4.6. Kargonun dışında herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa Kargo teslim alınırken kargo yetkilisi nezaretinde sipariş kutusunu açıp kontrol sırasında siparişteki bazı ürünler eksik ve/veya hasarlı ise MÜŞTERİ, kargo yetkilisine tutanak hazırlamasını talep etmelidir. Kargo teslim alındıktan sonra yapılan eksik ve/veya hasar bildirimleri tutanak olmadığı ya da ilk teslim anında hazırlanmadığı için incelemeye bağlı olarak iadesi reddedilebilir.

4.7. MÜŞTERİ’nin kargoyla teslim edilen siparişi herhangi bir nedenle iade edebilmesi için ürünün orijinal ambalajında, hasarsız, eksiksiz, etiketli, ürün broşürlü muhafaza edilmesi, eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen iadesi zorunludur. Ayrıca, orijinal irsaliye ve faturanın tüm kopyalarının da ürünle birlikte gönderilmesi gerekir.

4.8. JustForChef , usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; MÜŞTERİ’nin beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü iade alıp tüm masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanmak üzere yenisini teslim eder.

4.9. MÜŞTERİ’nin, iade etmiş olduğu ürünün yenisinin stoklarda kalmaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, JustForChef ürün bedelini MÜŞTERİ’ye (faiz ödemeksizin) iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kredi Kartı (ya da benzer ödeme sistemleri) ile yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına, havale / EFT yapılması durumunda gönderen banka hesabına, DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile yapılan ödemelerde ise eğer vade tarihi gelmiş ve para transferi gerçekleşmiş ise transferin gerçekleştiği banka hesabına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden JustForChef sorumlu tutulamaz.

4.11. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı olup; MÜŞTERİ ve JustForChef işbu hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

CAYMA HAKKI

5.1. İşbu sözleşme, tarafları tacir olan gerçek / tüzel kişiler arasında yapılmış olduğundan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında değildir. Dolayısıyla, taraflara Tüketici tipi cayma hakkı tanınmamıştır.

5.2. 06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MÜCBİR SEBEPLER

6.1. Genel seferberlik, grev, deprem, sel, JustForChef’in ve İştiraklerinin tedarik, barındırma ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler gibi JustForChef’den kaynaklanmayan nedenler “mücbir sebep” olarak kabul edilecektir. Bu zorlayıcı durumlarda, JustForChef işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten, ödenen bedelin iadesini yaparak ve tazminatsız olarak kaçınabilir.

6.2. MÜŞTERİ’nin sipariş etmiş olduğu ürünün tedarik ve teslimatını etkileyen mücbir sebebin 20 günden fazla sürmesi halinde MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi feshederek ve bunun JustForChef’ye bildirimini usulüne uygun bir şekilde yaparak, bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SİPARİŞİN İPTALİ

7.1. JustForChef’in, Sipariş edilen ürünlerin tedarik edilebilecek şekilde stokta bulunamaması veya MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede belirtilen adresine JustForChef’in kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme / siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda JustForChef, eğer kendisine ödenmişse, ürün bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir. Eğer kendisine ürün bedeli ödenmemişse, JustForChef ürün bedelinden sorumlu tutulamaz. Sözleşmenin MÜŞTERİ’nin kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir.

7.2. MÜŞTERİ, JustForChef’in işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmemesi durumunda JustForChef’e bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini JustForChef’den talep edecektir. Satıcının bildirime rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi feshederek TEDARİKÇİ’ye ödenen bedelin iadesini isteyebilir.

GENEL HÜKÜMLER

8.1. MÜŞTERİ, JustForChef sitesine üye olurken veya ürün satın alırken verdiği adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, eksik ve hatalı bilgiler nedeni ile ürün teslimatı yapılamamasından dolayı JustForChef’i sorumlu tutamaz.

8.2. MÜŞTERİ, JustForChef Web Sitesinden satın aldığı ürünlerin tesliminden 24 saat içinde ürün/leri teslim aldığını site üzerinden onaylamakla yükümlüdür. Onay belirlenen sürede verilmediği takdirde, MÜŞTERİ ürün/leri teslimini onaylamış ve bedelinin JustForChef’e aktarılmasını kabul etmiş sayılır.

8.3. MÜŞTERİ, JustForChef sitesi üzerinden sunulan ürünlerin satışının (i) durdurulması, (ii) satıştan kaldırılması, (iii) idari ve yargısal makamlardan gelecek bir kararla ürün hakkında satışın ve listelemenin kaldırılması, (iv) satışa konu olan ürünün yasaklı ürünlerden ve/veya genel ahlâka aykırı olmasının anlaşılması ve (v) JustForChef tarafından satıştan kaldırılması gibi her hangi bir nedenle alım-satım işlemlerinin tamamlanması halinde bu durumdan JustForChef sitesinin sorumlu olmadığını, satın alma işlemi tamamlanmış ise JustForChef sitesinden ürün bedelinin iadesi dışında hiç bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

8.4. MÜŞTERİ, JustForChef sitesi üzerinden gerçekleşen satışlarda; ürün satın alınabilmesi için öncelikle JustForChef ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş gereken işbu mesafeli satış sözleşmesini okuması ve onaylaması gerektiğini kabul ve beyan eder.

YETKİLİ MAHKEME

TARAFLAR, işbu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş onaylanmıştır.